نوشته‌ها

مزایای سیستم های مدار بسته پرورش ماهی

سیستم مداربسته پرورش ماهی قزل آلا

برخی از مزایای استفاده از سیستم های مداربسته در پرورش ماهی قزل آلا :

 

. افزایش بهره وری از طریق افزایش تولید و برنامه ریزی برای تولید مداوم در طول سال

. کاهش مصرف آب و بازیافت آب مصرفی تا بیش از 95 درصد

. کنترل مخاطرات محیطی از قبیل تغییرات دمایی

. سیستم سازگار با محیط زیست

. کاهش ضریب تبدیل غذایی و رشد حداکثری در حداقل زمان

سیستم مداربسته پرورش ماهی