نوشته‌ها

تحقیقات گسترده علمی و پژوهشی برای ثبت محصول دانش بنیان خوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان

تحقیقات گسترده علمی و پژوهشی برای ثبت محصول دانش بنیان خوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان

دکتر نجفی در حاشیه حضور کارگزار رسمی معاونت علمی ریاست جمهوری در گروه فرادانه:

 تحقیقات گسترده علمی و پژوهشی برای ثبت محصول دانش بنیان خوراک ماهی قزل آلای رنگین کمان

  • ۷۰ مقاله ISI و ۱۰ پایان نامه دکتری و کارشناسی ارشد، پشتوانه علمی و پژوهشی این محصول است.

واحد تحقیق و توسعه گروه فرادانه،‌ برای طراحی محصول دانش بنیان ماهی قزل آلای رنگین کمان تحقیقات گسترده ای در ۶ بخش اصلی شامل ارزیابی پیش رفته مواد اولیه، فرمولاسیون جدیدو حرفه ای، تولید محصولات متنوع، استفاده از فرمولاسیون با قابلیت کاهش استرس و بهبود سیستم ایمنی، بهبود کیفیت لاشه و طراحی تجهیزات جدید را دستور کار خود قرار داده که نتیجه آن، چاپ ۷۰ مقاله علمی ISI و علمی و پژوهشی و نیز انجام ۱۰ رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد و ۱۶ طرح پژوهشی و تفاهم نامه علمی با مراکز دانشگاهی است.