فرادانه | تولیدکننده تخصصی خوراک آبزیان

گواهینامه ها و افتخارات شرکت فرادانه

شركت فرادانه پس از اخذ پروانه بهره برداري، گواهي بهداشتي و نیز کد IR از سازمان دامپزشكي موفق به اخذ دو گواهينامه سيستم مديريت كيفيت (9001:2015 ISO) و مديريت ايمني مواد غذايي (ISO 22000:2005) از شرکت TUV Intercert كشور آلمان گرديد، همچنین این شرکت اولین دریافت کننده استاندارد ملی ایران در زمینه تولید خوراک آبزیان به شماره ISIRI 5661 می باشد.