فرادانه | تولیدکننده تخصصی خوراک آبزیان

گواهینامه ها و افتخارات شرکت فرادانه

شركت فرادانه پس از اخذ پروانه بهره برداري، گواهي بهداشتي و نیز کد IR از سازمان دامپزشكي موفق به اخذ گواهينامه های سیستم مدیریت کیفیت (ISO-9001: 2015) و سیستم ایمنی مواد غذایی (ISO-22000: 2018) و الزامات اصول GMP و HACCP گرديد، همچنین این شرکت اولین دریافت کننده استاندارد ملی ایران در زمینه تولید خوراک آبزیان به شماره ISIRI 5661 می باشد.