سیستم پرورش آکواپونیک

سیستم پرورش آکواپونیک

مزایای سیستم پرورش آکواپونیک:

در سیستم آکواپونیک تولید متراکم پروتئین ماهی امکانپذیر است.

گیاهان عناری را تغذیه می کند که باید در سیستم آبزی پروری فیلتر شود، و فیلتر کردن آن هزینه بر هست.

مصرف آب بسیار پایین بوده و علف هرزی وجود ندارد که آب جذب کند.

در سرتاسر سال امکان تولید در سیست آکواپونیک وجود دارد.

مصرف آب برای سیستم کشت آکوپونیک یک درصد آبی هست که برای تولید ماهی در سیستم معمولی لازم هست.

چنین سیستمی با نیاز آب بسیار پایین، در مناطق خشک و نیمه خشک که تقاضای سبزی و ماهی تازه در آنجا بالاست قابلیت کاربردی بالایی دارد.

سیستم پرورش آکواپونیک

سیستم پرورش آکواپونیک