فرادانه | تولیدکننده تخصصی خوراک آبزیان

کنترل کیفی و تضمین کیفیت

واحد کنترل کیفی با بهره گیری از کارشناسان باتجربه، تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته و آزمایشات متنوع، کیفیت تمامی مواد اولیه و محصولات را بطور دقیق مورد ارزیابی و کنترل قرار می دهد. با استفاده از این امکانات مواد اولیه که با استانداردهای تعریف شده مطابقت نداشته باشند به هیچ وجه وارد خط تولید نمی شوند. همچنین با پایش مداوم و ثبت دقیق مراحل تولید توسط کارشناسان واحد کنترل کیفی، امکان تولید محصولات نامنطبق به حداقل رسیده است.

شرکت فرادانه در راستای تعهد به مشتری به منظور تولید محصول سالم و ایمن و حصول نتایج بهتر، با بهره گیری از قوانین و استانداردهای ملی و بین المللی اقدام به پیاده سازی نظام تضمین کیفیت در تمام مراحل تولید خوراک آبزیان کرده است.. این نظام زنجیره کامل تولید آبزیان از  ارزیابی و تایید مواد اولیه، فرآیند تولید خوراک و تمامی مراحل پرورش و عرضه آبزی را پوشش می دهد و تمامی عوامل اثرگذار بر کیفیت نهایی آبزی پرورشی را ارزیابی و پایش می کند. بازدهی و عملکرد سیستم کنترل کیفیت بصورت پیوسته تحت نظارت ممیزی درون سازمانی و برون سازمانی قرارمی گیرد.

تمرکز واحد تضمین کیفیت بر موارد ذیل می باشد:

  • پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO-9001: 2015)
  • پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO-22000: 2018) و الزامات اصول GMP و HACCP
  • انتخاب تامین کنندگان برتر بمنظور تهیه مواد اولیه باکیفیت مطلوب وکنترل کیفیت و رصد تمامی مواد اولیه و خوراک های تولید شده.
  • قابلیت ردیابی مواد اولیه و محصولات.
تمامی حقوق این سایت برای شرکت فرادانه (تولید کننده تخصصی خوراک آبزیان ) محفوظ است.