پروفسور مهدی سلطانی

پروفسور مهدی سلطانی

دکتری بهداشت و بیماری های آبزیان

استاد و پژوهشگر ممتاز دانشگاه تهران

دکترمحمد پورکاظمی

دکترمحمد پورکاظمی

دکتری شیلات-ژنتیک مولکولی

استاد پژوهشي برجسته ملي و بين المللي

دکتر فرود یداللهی

دکتر فرود یداللهی

دکتری علوم صنایع غذایی

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۰۲

دکتر اسفندیار نجفی

دکتر اسفندیار نجفی

دكتری شيلات

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۱۴

دکتر سید محمد علی جلالی

دکتر سید محمد علی جلالی

دکتری تغذیه آبزیان

مهندس امین مالکی

مهندس امین مالکی

دبیر کمیته تحقیق و توسعه

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۱۰

مهندس سید مهدی رضوی

مهندس سید مهدی رضوی

کارشناس ارشد علوم و تغذیه دام

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۱۵

 دکتر امیر سلطانی

دکتر امیر سلطانی

دکتری تغذیه آبزیان

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۲۰۴

مهندس امین اسدی

مهندس امین اسدی

کارشناس ارشد شیلات

تلفن تماس : ۳-۰۳۸۳۳۳۹۵۷۱
داخلی ۱۸۰

مهندس فرشاد کریمی

مهندس فرشاد کریمی

کارشناس میکروبیولوژی

دکتر مهدی عرب

دکتر مهدی عرب

دکتری تغذیه

تلفن تماس : ۰۳۸۳۳۳۳۹۵۷۷
داخلی ۱۱۱

دکتر سعید یداللهی

دکتر سعید یداللهی

دکتری حرفه ای دامپزشکی

مهندس علیرضا گل محمدی

مهندس علیرضا گل محمدی

کارشناس ارشد تکثیر و پرورش آبزیان

 مهندس وحید یداللهی

مهندس وحید یداللهی

کارشناس ارشد شیلات

دکتر صمد بهرامی

دکتر صمد بهرامی

دکتری شیلات

مهندس علیرضا شاهمرادی

مهندس علیرضا شاهمرادی

کارشناس ارشد اکولوژی دریا

دکتر لشکری زاده

دکتر لشکری زاده

دکتری شیلات

مهندس زهرا صادقی

مهندس زهرا صادقی

کارشناس تضمین کیفیت

دکتر محسن اصغری

دکتر محسن اصغری

شیلات-تکثیر و پرورش آبزیان

 مهندس محمد پوردهقانی

مهندس محمد پوردهقانی

کارشناس ارشد شیلات

دکتر عقیل منصوری

دکتر عقیل منصوری

دکتری شیلات