گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیلات، آبزیان، غذاهای دریایی و صنایع وابسته

تصاویر هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیلات 1402 _ IFEX 2023

گزارش تصویری هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت شیلات، آبزیان، غذاهای دریایی و صنایع وابسته در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲