گزارش تصویری دومین نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران ( IRANFEX )، هرمزگان – بندرعباس دی ماه ۱۴۰۲

دومین نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران ( IRANFEX )، هرمزگان - بندرعباس دی ماه ۱۴۰۲

گزارش تصویری دومین نمایشگاه صنایع شیلاتی ایران ( IRANFEX )، هرمزگان – بندرعباس دی ماه ۱۴۰۲