گزارش تصویری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

گزارش تصویری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

گزارش تصویری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته در تاریخ ۱ الی ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲