کسب عنوان واحد صنعتی نمونه استان در سال ۱۳۹۷

انتخاب شرکت فرادانه به عنوان واحد صنعتی نمونه استان در سال ۱۳۹۷ و اهداء لوح و تندیس این عنوان توسط جناب آقای دکتر  سید نعیم امامی ریاست محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری در  حضور صنعتکاران استان چهارمحال و بختیاری