کارگاه آموزش مدیریت اقتصادی در مزارع پرورش آبزیان استان گیلان

سمینار تالش 1401 فرادانه

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت اقتصادی در مزارع پرورش آبزیان