نمایشگاه بین المللی دام،طیور و آبزیان تهران

نمایشگاه دام و طیور تهران

حضور شرکت فرادانه در هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام طیور و آبزیان تهران، به عنوان بزرگترین تولید کننده خوراک آبزیان کشور