نمایشگاه بین المللی دام،طیور،فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران ۹۶

حضور شرکت فرادانه در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام،طیور،فرآورده های لبنی و صنایع وابسته تهران که در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۳ تا۱۳۹۶/۹/۱۶ برگزار گردید.