سمینار تخصصی میگو -استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی سازمان شیلات ایران سیمنار تخصصی میگو، استراتژی پرورش میگو در ایران روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در استان هرمزگان، بندرعباس، بلوار ساحلی، پژوهشکده خلیج فارس و دریای عمان، سالن آمفی تئاتر برگزار می شود.

برگزارکنندگان:

  • اداره کل شیلات هرمزگان
  • پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
  • اتحادیه صادرکننندگان آبزیان ایران
  • با مشارکت شرکت فرادانه