سمینار تخصصی میگو استان هرمزگان

شرکت فرادانه بزرگترین تولید کننده خوراک آبزیان در خاور میانه طی همکاری با سازمان شیلان استان هرمزگان ، سمینار آموزشی با موضوع  مدیریت بهینه مزارع پرورش میگو با رویکرد ایمنی زیستی برگزار نمود.

این سمینار با سخنرانی و طرح مباحث علمی وآموزشی توسط مدیران و کارشناسان شرکت فرادانه آغاز گردید.

مدرس این دوره جناب آقای دکتر ستهی از کشور هندوستان مباحثی پیرامون موضوع مدیریت بهینه مزارع پرورش میگو با رویکرد ایمنی زیستی  ارائه نمودند.