سمینار تخصصی میگو استان بوشهر

شرکت فرادانه بزرگترین تولید کننده خوراک آبزیان در خاور میانه طی همکاری با سازمان شیلان استان بوشهر ، سمینار آموزشی با موضوع  مدیریت  تولید در مزارع پرورش میگو  برگزار نمود.

این سمینار با سخنرانی و طرح مباحث علمی وآموزشی توسط مدیران و کارشناسان شرکت فرادانه آغاز گردید.

مدرس این دوره جناب آقای دکتر ستهی از کشور هندوستان مباحثی پیرامون موضوع مدیریت  تولید در مزارع پرورش میگو  ارائه نمودند.