سمینار تخصصی مدیریت بهره وری در تغذیه آبزیان استان گیلان

سمینار مدیران و کارشناسان شرکت فرادانه در استان گیلان شهرستان تالش برگزار شد.

این سمینار با موضوع مدیریت بهره وری در تغذیه آبزیان با حضور اساتید ، کارشناسان، مسئولین و تولیدکنندگان ماهیان خاویاری استان گیلان و بحث و گفتگو با مدیران و کارشناسان شرکت فرادانه برگزار گردید.