عنوان وبینار:

سمينار تخصصی مديريت پرورش ماهی در قفس هتل المپیک تهران

فایل های ارائه شده در سمينار تخصصی مديريت پرورش ماهی در قفس هتل المپیک تهران، تیرماه ۱۴۰۲

سمینار تخصصی

 سمينار تخصصی مديريت پرورش ماهی در قفس

هتل المپیک تهران، تیرماه ۱۴۰۲

فایل های مربوط به پنل اول «مدیریت پرورش ماهی در قفس» :

Prof. Murat YIGIT

Key Factors for Successful Production and Sustainable Growth ofAquaculture Industries

PART – I

اندازه پرونده: 5 مگابایت

شماره : 19597

 
 
 

 

 

دکتر منصور طرفی زاده

 نکات مهم در تامین بچه ماهی در پرورش ماهی سی باس آسیایی در قفس

 

اندازه پرونده: 7 مگابایت

شماره : 19597

 
 
 

 

 

فایل های مربوط به پنل دوم «مدیریت تغذیه و بهداشت مزارع پرورش ماهی در قفس» :

 
 

 

 

Prof. Murat YIGIT

Key Factors for Successful Production and Sustainable Growth ofAquaculture Industries

PART – II

اندازه پرونده: 9 مگابایت

شماره : 19597

 

دکتر امراله قاجاری

مدیریت بهداشتی پرورش ماهی در قفس

 

اندازه پرونده: 2 مگابایت

شماره : 19597

 
 
 

 

 

دکتر اشکان اژدری

 بیماری ویبریوزیس و روشهای پیشگیری از آن در

مزارع پرورش ماهیان دریایی در قفس در جنوب ایران

 

اندازه پرونده: 6 مگابایت

شماره : 19597

 
 
 

 

 

کلید واژه ها:

تمامی حقوق این سایت برای شرکت فرادانه (تولید کننده تخصصی خوراک آبزیان ) محفوظ است.