رسالت حرفه ای فرادانه برای گسترش آموزش در صنعت آبزی پروری

روزنامه دریایی سرآمد – اولین کارگاه آموزشی تخصصی پیشرفت های جدید در تغذیه و مدیریت پرورش آبزیان در قالب سه پنل تخصصی روش های جدید تولید خوراک آبزیان با تاکید بر میکرو دایت ها،روش های نوین کنترل کیفیت خوراک آبزیان و راهکارهای مقابله با سیل در مزارع پرورش آبزیان توسط هلدینگ فرادانه به عنوان بزرگترین تولیدکننده خوراک آبزیان در خاورمیانه در سالن مروارید نمایشگاه بین المللی تهران با حضور فعاالن و عالقمندان حوزه شیالت و آبزی پروری برگزارشد.

برگزاری سمینار دو روزه هلدینگ فرا دانه در نمايشگاه ايران فكس IRANFEX بوشهر
دکتر اسفندیار نجفی، مدير تحقيق و توســعه هلدینگ فرادانه هم با تاکید بر اهمیت تحقیقات علمی در فرایند تولیدات این هلدینگ، اجرای کارگاه آموزشی در ششمین نمایشگاه بین المللی شــیالت، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابســته را در همین راستا ارزیابی کرد. وی تاکید کرد، نگاه هلدینگ فرادانه به مســئله اجرای نمایشگاه ها، نگاهی کاربردی و راهبردی اســت و از این رو هلدینگ فرادانه در این نمایشگاه، دراقدامی
ابتکاری، انتقال داشته های علمی خود را به ســایر همکاران صنعت آبزی پروری در قالب اجرای پنل های علمی در دستورکار قرار داد که خوشبختانه با استقبال باالیی از سوی شــرکت کنندگان در نمایشگاه روبرو شد.مدير
تحقيق و توســعه هلدینگ فرادانه گفت: هلدینگ فرا دانه کمک به توسعه كسب و كار مشتريان را سرلوحه قرار داده است. يكي از راهكارهای توسعه کسب و کار مشتریان افزايش آگاهي آنان است. دکتر نجفی با اشاره به توان علمی کارشناسان هلدینگ فرادانه گفت: در همین راستا با اجرای سه استاد برجسته دارای Phdآبزيپروري و تغذيه آبزيان، دکتر امیر سلطانی، دکتر سید مهدی رضوی، دکتر مهدی عرب پنل های تخصصی این کارگاه آموزشی بر پا شد.مدير تحقيق و توسعه هلدینگ فرادانه در ادامه به برگزاری سمینار دو روزه هلدینگ فرا دانه در بوشهر اشــاره کرد و گفت: همزمان با برگزاری نمايشگاه ايرانفكس IRANFEX که بهمنماه سال جاری برگزار می
شود این سمینار را با حضور اساتيد داخلي و خارجي با موضوع تكثير و پرورش ماهي سي بس آسيايي كه يكي از گزينههاي توسعه شيالت در خليج فارس و درياي عمان است را بر گزار می کنیم.

دریافت خبر روزنامه دریایی سرآمد

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *