حضور شرکت فرادانه در چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات,آبزیان,ماهی گیری و صنایع وابسته تهران

گزارش تصویری از حضور شرکت فرادانه در چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات,آبزیان,ماهی گیری و صنایع وابسته