جلسه مشترک شرکت فرادانه با مدیران و کارشناسان و اساتید صنعت خاویاری استان گیلان

هم اندیشی شرکت فرادانه با حضوراساتید ، کارشناسان، مسئولین و تولیدکنندگان ماهیان خاویاری استان گیلان در تاریخ چهارشنبه ۱۳۹۷/۱/۲۲ در شهرستان تالش برگزار گردید.

 

موضوع جلسه هم اندیشی شرکت فرادانه با حضوراساتید ، کارشناسان، مسئولین و تولیدکنندگان ماهیان خاویاری با هدف قطع وابستگی کشور به خوراک وارداتی و خودکفایی درتولید خوراک با استانداردهای بین المللی بود.

در طی  این جلسه مباحث مختلفی از جمله نوع و کیفیت خوراک  ماهیان خاویاری و راه های افزایش بهره وری در تولید محصول نهایی توسط کارشناسان شرکت فرادانه مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.