تجلیل از شرکت فرادانه به عنوان صادر کننده نمونه استانی

روز شنبه مورخ ۲۳ آذر ۹۸ و در آیینی به مناسبت بیست و سومین سالروز ملی صادرات،از شرکت فرادانه به عنوان صادر کننده نمونه استان چهارمحال و بختیاری تجلیل به عمل آمد.