بزرگترین کارخانه تولید خوراک آبزیان خاورمیانه در چهارمحال و بختیاری رکورد زد!!!