برگزاری سمینار تخصصی پرورش و روش های نوین در پرورش میگو استان بوشهر

شرکت فرادانه با همکاری اداره کل شیلات استان بوشهر سمینار آموزشی با عنوان پرورش و روش های نوین در پرورش میگو برگزار نمود.

   دانلود فایل ارائه دکتر ستهی در سمینار آموزشی استان بوشهر