برگزاری سمینار تخصصی پایداری پرورش میگو وانامی استان هرمزگان

شرکت فرادانه با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش هرمزگان و اداره کل شیلات هرمزگان سمینار تخصصی با عنوان پایداری پرورش میگو وانامی برگزار نمود.

دانلود متن ارائه دکتر ستهی در سمینار بندرعباس

 

مدرس این سمینار جناب آقای دکتر ستهی از کشور هندوستان با توجه به نیاز پرورش دهندگان استان هرمزگان ، مباحثی پیرامون پرورش میگو وانامی و آخرین متدهای پایداری در پرورش میگو وانامی ارائه نمودند.

همچنین ایشان در ادامه سمینار جوابگو سوالات حاضران در جلسه نیز بودند.