دومین همایش ملی ماهیان زینتی ایران

دومین همایش ملی ماهیان زینتی ایران در استان مرکزی شهرستان محلات برگزار گردید.

 

شرکت فرادانه  به عنوان حامی برتر دومین همایش ملی ماهیان زینتی انتخاب گردید.