بازدید معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی جناب آقای علی اکبر مهرفرد از شرکت فرادانه

بازدید معاون محترم وزیر جهاد کشاورزی جناب آقای علی اکبر مهرفرد و هیئت همراه به همراه جناب آقای چنگیز اسفندیاری مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و غذایی کشور از مجموعه کارخانجات تولید خوراک آبزیان شرکت فرادانه