بازدید مدیر کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری جناب آقای دکتر حسینعلی سلطانی شرکت فرادانه

گزارش تصویری بازدید مدیر کل دامپزشکی استان چهارمحال و بختیاری جناب آقای دکتر حسینعلی سلطانی و هیئت همراه از مجموعه کارخانجات تولید خوراک آبزیان شرکت فرادانه