بازدید جناب آقای سلیمی و جناب آقای دکتر سید نعیم امامی از شرکت فرادانه

در حاشیه برگزاری آیین تجلیل از واحدهای صنعتی نمونه استانی جناب آقای سلیمی مدیر محترم دفتر خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت کشور و جناب آقای دکتر سید نعیم امامی مدیر کل محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان به همراه جمعی از همکاران ایشان بازدید کلی از خط تولید و آزمایشگاه و طرح توسعه شرکت فرادانه داشتند که طی این بازدید کارشناسان شرکت فرادانه توضیحات کامل در مورد مراحل تولید خوراک آبزیان در این شرکت ارائه نمودند.