بازدید جمعی از آبزی پروران استان زنجان از شرکت فرادانه

بازدید جمعی از آبزی پروران استان زنجان از شرکت فرادانه که با سخنرانی جناب آقای مهندس مالکی مدیر امور اداری و روابط عمومی  در خصوص معرفی شرکت فرادانه،زنجیره تولید  و سیاست ها و راهبردهای شرکت فرادانه آغاز گردید.

در ادامه جناب آقای مهندس عرب مدیر بازرگانی شرکت فرادانه  مطالب و نکات کاربردی در خصوص صنعت آبزی پروری و روش های نوین در این صنعت ارائه نمودند.همچنین ایشان نقاط ضعف و ایراداتی که در مزارع پرورش ماهی استان زنجان وجود دارند را بازگو کردند که در خصوص این کمبودها، راهکارها و ابزارهای مورد نیاز بیان شد.لازم به ذکر است ایرادات و نواقص کارگاه های پرورش ماهی استان زنجان در گزارشات و مستندات بازدیدهای دوره ای کارشناسان شرکت فرادانه از مزارع مشتریان شرکت فرادانه جمع آوری و بیان گردید.

در ادامه  جلسه ای با عنوان پرسش و پاسخ با حضور مهندس عرب مدیر بازرگانی،مهندی رضوی مدیر تولید،دکتر نجفی سرپرست تیم تحقیق و توسعه ،دکتر سلطانی و مهندس اسدی کارشناسان شرکت فرادانه در خصوص مشکلات و راهکارهای رفع این موارد با آبزی پروران استان زنجان برگزار گردید.

در پایان برای آشنایی بیشتر مهمانان با روند تولید خوراک آبزیان ومراحل فرآوری ، بازدیدی از خط تولید کارخانه فرادانه و خط فرآوری و بسته بندی شرکت پازن تاراز انجام گردید.