بازدید جمعی از آبزی پروران استان آذربایجان شرقی از هلدینگ فرادانه

جمعی از پرورش دهندگان آبزیان به همراه نماینده محترم شرکت فرادانه از مزارع پرورش ماهی،کارخانه فرآوری و بسته بندی و خطوط تولید خوراک آبزیان هلدینگ فرادانه بازدید داشتند.

در ابتدا طی جلسه ای کلیه موارد از جمله مشکلات آبزی پروران استان آذربایجان شرقی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و کارشناسان هلدینگ فرادانه راهکارهایی برای رفع مشکلات موجود ارائه نمودند.

در ادامه در کارگاه آموزشی کلیه راهکارهای نوین جهت افزایش سطح تولید کارگاه های پرورش آبزیان توسط کارشناسان تحقیق و توسعه هلدینگ فرادانه ارائه و آموزش داده شد.