بازدید مدیریت محترم شیلات و امور آبزیان استان مرکزی

بازدیدمدیریت محترم شیلات و امور آبزیان به همراه کارشناسان محترم استان مرکزی و برگزاری نشست هم اندیشی با کارشناسان شرکت فرادانه در سالن جلسات مجموعه کارخانجات شرکت فرادانه در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵