انجام ممیزی مراقبتی گواهینامه های ISO9001:2015 و ISO22000:2005

ممیزی مراقبتی مرحله دوم گواهینامه های  ISO9001:2015 و ISO22000:2005 شرکت فرادانه در تاریخ ۳/۷/۹۷ با حضور سر ممیز و ممیز شرکت آرین توف پاسارگاد ، نماینده رسمی شرکت TUV Intercert  آلمان در ایران، با موفقیت انجام پذیرفت.

 

در این ممیزی کلیه فرآیندهای سازمان اعم از فرآیندهای تولید، کنترل کیفیت، خرید، فروش، طراحی محصول و سایر فرآیندهای پشتیبانی، مورد بازرسی و ممیزی قرار گرفت و در مجموع عملکرد کلیه فرآیندها به همت سهامداران، مدیران و پرسنل و حمایت کلیه طرفهای ذینفع سازمان اعم از مشتریان، تامین کنندگان، ارگانهای دولتی و … مورد تایید و رضایت نمایندگان شرکت TUV Intercert  آلمان قرار گرفت.

باعث افتخار و خرسندی است که در سایه حمایت تمامی طرفهای ذینفع، شرکت فرادانه از طرف نمایندگان شرکت TUV Intercert آلمان به عنوان یکی از موفق ترین سازمانها در زمینه پیاده سازی الزامات استانداردهای بین المللی (ISO) در سطح کشور معرفی گردید.

مدیریت ارشد و کلیه پرسنل این شرکت امیدوارند بتوانند با ادامه این روند، رضایمندی شما مشتری گرامی را بیش از پیش فرآهم آورند.