اطلاع رسانی سمینار تخصصی میگو استان هرمزگان

شرکت فرادانه بزرگترین تولید کننده خوراک آبزیان در خاور میانه برگزار می کند:

سمینار تخصصی مدیریت بهینه مزارع پرورش میگو با رویکرد ایمنی زیستی

مدرس : آقای دکتر ستهی دعوت شده از کشور هندوستان

محل برگزاری:بندرعباس،سالن اجتماعات سازمان جهاد کشاورزی ساعت ۹ صبح