اطلاع رسانی سمینار تخصصی میگو استان بوشهر

شرکت فرادانه بزرگترین تولید کننده خوراک آبزیان در خاور میانه برگزار می کند:

سمینار تخصصی مدیریت تولید در مزارع پرورش میگو

مدرس:آقای دکتر ستهی دعوت شده از کشور هند

بوشهر سالن آمفی تئاتر اداره کل شیلات استان بوشهر ساعت ۹ صبح